ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25615
Statystyki 23725
Rejestr zmian 2681258

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 211693
Referenda 20894
Gmina Jasień 65663
Podstawa prawna działania 11367
Urząd Miejski 46238
Rada Miejska 20703
Komisje 17540
Burmistrz 18443
Sołectwa w Gminie 50641
Jednostki Organizacyjne 302
Przedszkole 20453
Szkoły Podstawowe 12353
Instytucje kultury 17427
MGOPS 97435
Spółki z udziałem Gminy 66
Zakład Komunalny sp z o.o. 49053
Prawo krajowe 26799
Prawo lokalne 12090
Statut gminy 49045
Regulamin organizacyjny urzędu 16471
Protokoły 10542
Budżet gminy 5111
Sprawozdania finansowe 97661
Sprawozdania roczne 806
Sprawozdania kwartalne 4173
Sprawozdania z wykonania budżetu 9739
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 2976413
Uchwały Rady Miejskiej 2756663
Projekty uchwał 52702
Zarządzenia Burmistrza 2694812
Oświadczenia majątkowe 41064
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 772056
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 50712
Radni 54237
Dyrektorzy jednostek podległych 33965
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 33118
Zamówienia Publiczne 681962
Plany postępowań 5154
Archiwum zamówień publicznych 355857
Wyniki zamówień publicznych 369242
Wyniki 295462
Zamówienia do 30.000 Euro 115089
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 66
Archiwum (do 2006 r.) 230831
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 34541
Karty usług 41969
Podstawowe 5358
Dowody osobiste 5596
Gospodarka nieruchomościami 5346
Urząd Stanu Cywilnego 9400
Ewidencja ludności 6746
Wsparcie rodzin 500 10719
Dodatek mieszkaniowy 8614
Dodatek energetyczny 9829
Ubezpieczenie zdrowotne 9273
Stypendia socjalne 6458
Fundusz alimentacyjny 7640
Działalność gospodarcza 3471
Ankieta satysfakcji 9277
Ogłoszenia i komunikaty 30896
Aktualne 2093639
LPR Gminy Jasień 10259
Archiwum 15680
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 283592
Interpelacje i odpowiedzi 32331
Protokoły 5803
Podatki i opłaty 14521
Rada Miejska w Jasieniu 1577
Zawiadomienia o sesjach 8141
Interpelacje i odpowiedzi 11521
Protokoły z głosowań 2499
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20201
Przepisy prawne dotyczące naboru 10769
Wakaty-Ogłoszenia 11620
Ogłoszenia o naborze 116954
Informacje dla kandydatów 64894
Informacja o wynikach naboru. 68983
Archiwum 43877
Druki, deklaracje i formularze 81236
Adresy i telefony 49800
Organizacje pozarządowe 7806
Ogłoszenia 136355
Podstawy prawne 8908
Rejestr org. pozarządowych 10692
Oferty na relizację zadania publicznego 75190
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 68525
Ochrona Środowiska 35247
INFORMACJE 56655
ZAWIADOMIENIA 61626
OGŁOSZENIA 137904
Utrzymanie czystości 11672
Utylizacja azbestu 36428
Konta bankowe Gminy Jasień 39757
Raporty o stanie Gminy 948
Sprawozdania Burmistrza 35993
Rejestry i ewidencje 24265
Rejestr Działalności Regulowanej 18115
Rejestr instytucji kultury 10786
Archiwum 1023
Dostęp do informacji publicznej 32223
Lobbing 8894
Opinie SO RIO 104352
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 67571
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 25439
Plan ochrony parku kulturowego 6719
Strategia rozwoju 42451
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 23370
Petycje 14582
Ponowne wykorzystanie 2555
Ochrona danych osobowych 6354

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 30662
O biuletynie 27044
Kontakt 39099
Kanały RSS 12763
« powrót do poprzedniej strony