ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25966
Statystyki 24032
Rejestr zmian 3024134

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 235988
Referenda 21889
Gmina Jasień 67075
Podstawa prawna działania 11880
Urząd Miejski 49543
Rada Miejska 22708
Komisje 18488
Burmistrz 19394
Sołectwa w Gminie 53179
Jednostki Organizacyjne 305
Przedszkole 21075
Szkoły Podstawowe 13457
Instytucje kultury 18699
MGOPS 103576
Spółki z udziałem Gminy 68
Zakład Komunalny sp z o.o. 50543
Prawo krajowe 27649
Prawo lokalne 12101
Statut gminy 50619
Regulamin organizacyjny urzędu 17746
Protokoły 10972
Budżet gminy 5119
Sprawozdania finansowe 102445
Sprawozdania roczne 1375
Sprawozdania kwartalne 5502
Sprawozdania z wykonania budżetu 12233
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 3298773
Uchwały Rady Miejskiej 3070757
Projekty uchwał 57086
Zarządzenia Burmistrza 3010092
Oświadczenia majątkowe 43083
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 856406
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 53792
Radni 57757
Dyrektorzy jednostek podległych 36095
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 34457
Zamówienia Publiczne 734546
Plany postępowań 7479
Archiwum zamówień publicznych 395023
Wyniki zamówień publicznych 408102
Wyniki 331855
Zamówienia do 30.000 Euro 129713
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 68
Archiwum (do 2006 r.) 247963
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 36357
Karty usług 45245
Podstawowe 5687
Dowody osobiste 5869
Gospodarka nieruchomościami 5605
Urząd Stanu Cywilnego 9996
Ewidencja ludności 7122
Wsparcie rodzin 500 11515
Dodatek mieszkaniowy 9199
Dodatek energetyczny 10596
Ubezpieczenie zdrowotne 9970
Stypendia socjalne 6954
Fundusz alimentacyjny 8130
Działalność gospodarcza 3633
Ankieta satysfakcji 10002
Ogłoszenia i komunikaty 31444
Aktualne 2317282
LPR Gminy Jasień 11618
Archiwum 16464
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 314789
Interpelacje i odpowiedzi 35168
Protokoły 6569
Podatki i opłaty 16228
Rada Miejska w Jasieniu 2174
Zawiadomienia o sesjach 13235
Interpelacje i odpowiedzi 19123
Protokoły z głosowań 4822
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20247
Przepisy prawne dotyczące naboru 11720
Wakaty-Ogłoszenia 11652
Ogłoszenia o naborze 128556
Informacje dla kandydatów 71458
Informacja o wynikach naboru. 77906
Archiwum 47452
Druki, deklaracje i formularze 87353
Adresy i telefony 51645
Organizacje pozarządowe 10078
Ogłoszenia 148716
Podstawy prawne 9598
Rejestr org. pozarządowych 11603
Oferty na relizację zadania publicznego 89792
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 71561
Ochrona Środowiska 36186
INFORMACJE 59954
ZAWIADOMIENIA 65790
OGŁOSZENIA 151090
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 482
Utrzymanie czystości 13071
Utylizacja azbestu 42032
Konta bankowe Gminy Jasień 42091
Raporty o stanie Gminy 1679
Sprawozdania Burmistrza 37442
Rejestry i ewidencje 24559
Rejestr Działalności Regulowanej 19924
Rejestr instytucji kultury 12538
Archiwum 1662
Dostęp do informacji publicznej 33451
Lobbing 9624
Opinie SO RIO 113312
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 74383
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 26209
Plan ochrony parku kulturowego 7214
Strategia rozwoju 44915
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 24292
Petycje 16535
Ponowne wykorzystanie 2772
Ochrona danych osobowych 8410

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 31396
O biuletynie 27651
Kontakt 40578
Kanały RSS 13063
« powrót do poprzedniej strony