ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25452
Statystyki 23604
Rejestr zmian 2522484

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 196222
Referenda 20416
Gmina Jasień 64960
Podstawa prawna działania 11101
Urząd Miejski 44402
Rada Miejska 19988
Komisje 17030
Burmistrz 17976
Sołectwa w Gminie 48947
Jednostki Organizacyjne 300
Przedszkole 20079
Szkoły Podstawowe 11709
Instytucje kultury 16583
MGOPS 93778
Spółki z udziałem Gminy 66
Zakład Komunalny sp z o.o. 48356
Prawo krajowe 26360
Prawo lokalne 12085
Statut gminy 48218
Regulamin organizacyjny urzędu 15755
Protokoły 10291
Budżet gminy 5108
Sprawozdania finansowe 95279
Sprawozdania roczne 531
Sprawozdania kwartalne 3458
Sprawozdania z wykonania budżetu 8554
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 2796529
Uchwały Rady Miejskiej 2577497
Projekty uchwał 50150
Zarządzenia Burmistrza 2518897
Oświadczenia majątkowe 39955
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 726187
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 49161
Radni 52291
Dyrektorzy jednostek podległych 32920
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 32318
Zamówienia Publiczne 652665
Plany postępowań 4552
Archiwum zamówień publicznych 331591
Wyniki zamówień publicznych 344536
Wyniki 271850
Zamówienia do 30.000 Euro 107030
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 66
Archiwum (do 2006 r.) 221421
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 33808
Karty usług 40262
Podstawowe 5198
Dowody osobiste 5430
Gospodarka nieruchomościami 5204
Urząd Stanu Cywilnego 9050
Ewidencja ludności 6532
Wsparcie rodzin 500 10283
Dodatek mieszkaniowy 8326
Dodatek energetyczny 9447
Ubezpieczenie zdrowotne 8938
Stypendia socjalne 6178
Fundusz alimentacyjny 7418
Działalność gospodarcza 3390
Ankieta satysfakcji 8933
Ogłoszenia i komunikaty 30593
Aktualne 1971719
LPR Gminy Jasień 9589
Archiwum 15250
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 267741
Interpelacje i odpowiedzi 30932
Protokoły 5336
Podatki i opłaty 13670
Rada Miejska w Jasieniu 1367
Zawiadomienia o sesjach 5858
Interpelacje i odpowiedzi 8231
Protokoły z głosowań 1538
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20182
Przepisy prawne dotyczące naboru 10465
Wakaty-Ogłoszenia 11603
Ogłoszenia o naborze 111540
Informacje dla kandydatów 61738
Informacja o wynikach naboru. 64850
Archiwum 42096
Druki, deklaracje i formularze 78133
Adresy i telefony 48813
Organizacje pozarządowe 6867
Ogłoszenia 129730
Podstawy prawne 8514
Rejestr org. pozarządowych 10237
Oferty na relizację zadania publicznego 67698
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 66999
Ochrona Środowiska 34728
INFORMACJE 54903
ZAWIADOMIENIA 59244
OGŁOSZENIA 130586
Utrzymanie czystości 10970
Utylizacja azbestu 33413
Konta bankowe Gminy Jasień 38551
Raporty o stanie Gminy 609
Sprawozdania Burmistrza 35326
Rejestry i ewidencje 24081
Rejestr Działalności Regulowanej 17220
Rejestr instytucji kultury 9779
Archiwum 611
Dostęp do informacji publicznej 31579
Lobbing 8506
Opinie SO RIO 99387
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 64093
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 25079
Plan ochrony parku kulturowego 6471
Strategia rozwoju 41198
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 22895
Petycje 13548
Ponowne wykorzystanie 2471
Ochrona danych osobowych 5151

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 30284
O biuletynie 26744
Kontakt 38333
Kanały RSS 12621
« powrót do poprzedniej strony