ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 25785
Statystyki 23860
Rejestr zmian 2852486

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory 223874
Referenda 21379
Gmina Jasień 66334
Podstawa prawna działania 11602
Urząd Miejski 47891
Rada Miejska 21615
Komisje 18031
Burmistrz 18916
Sołectwa w Gminie 51888
Jednostki Organizacyjne 304
Przedszkole 20753
Szkoły Podstawowe 12936
Instytucje kultury 17998
MGOPS 100446
Spółki z udziałem Gminy 67
Zakład Komunalny sp z o.o. 49773
Prawo krajowe 27180
Prawo lokalne 12093
Statut gminy 49799
Regulamin organizacyjny urzędu 17119
Protokoły 10738
Budżet gminy 5119
Sprawozdania finansowe 100179
Sprawozdania roczne 1080
Sprawozdania kwartalne 4858
Sprawozdania z wykonania budżetu 11036
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 1
Akty prawne 3151039
Uchwały Rady Miejskiej 2923610
Projekty uchwał 54936
Zarządzenia Burmistrza 2865855
Oświadczenia majątkowe 42011
Oświadczenia majatkowe od 2011r. 815758
Burmistrz, Zastępca, Sekretarz, Skarbnik 52311
Radni 56050
Dyrektorzy jednostek podległych 35043
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 33714
Zamówienia Publiczne 707971
Plany postępowań 5947
Archiwum zamówień publicznych 375642
Wyniki zamówień publicznych 388360
Wyniki 314444
Zamówienia do 30.000 Euro 122561
Archiwum Zamówień Publicznych do 2006r. 67
Archiwum (do 2006 r.) 239786
Co i jak w urzędzie 161
Informacje 35407
Karty usług 43627
Podstawowe 5526
Dowody osobiste 5753
Gospodarka nieruchomościami 5488
Urząd Stanu Cywilnego 9694
Ewidencja ludności 6942
Wsparcie rodzin 500 11124
Dodatek mieszkaniowy 8899
Dodatek energetyczny 10225
Ubezpieczenie zdrowotne 9630
Stypendia socjalne 6722
Fundusz alimentacyjny 7889
Działalność gospodarcza 3555
Ankieta satysfakcji 9652
Ogłoszenia i komunikaty 31184
Aktualne 2205437
LPR Gminy Jasień 10971
Archiwum 16079
Archiwum Sesji Rady Miejskiej 1300
Zawiadomienia o sesji 299961
Interpelacje i odpowiedzi 33789
Protokoły 6180
Podatki i opłaty 15328
Rada Miejska w Jasieniu 1901
Zawiadomienia o sesjach 10742
Interpelacje i odpowiedzi 15188
Protokoły z głosowań 3635
Transmisje i nagrania 0
Archiwum 0
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze i inne 20210
Przepisy prawne dotyczące naboru 11210
Wakaty-Ogłoszenia 11637
Ogłoszenia o naborze 122528
Informacje dla kandydatów 68197
Informacja o wynikach naboru. 73312
Archiwum 45788
Druki, deklaracje i formularze 84083
Adresy i telefony 50670
Organizacje pozarządowe 9051
Ogłoszenia 142864
Podstawy prawne 9251
Rejestr org. pozarządowych 11154
Oferty na relizację zadania publicznego 82922
Kontrole 48
Kontrole zewnętrzne. 70060
Ochrona Środowiska 35689
INFORMACJE 58278
ZAWIADOMIENIA 63744
OGŁOSZENIA 144821
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 133
Utrzymanie czystości 12436
Utylizacja azbestu 39234
Konta bankowe Gminy Jasień 40980
Raporty o stanie Gminy 1303
Sprawozdania Burmistrza 36732
Rejestry i ewidencje 24397
Rejestr Działalności Regulowanej 19090
Rejestr instytucji kultury 11656
Archiwum 1316
Dostęp do informacji publicznej 32881
Lobbing 9282
Opinie SO RIO 109190
Studium uwarunkowań przestrzennych i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 71177
Park Kulturowy "Grodzisko w Wicinie" 0
Podstawy prawne 25808
Plan ochrony parku kulturowego 6965
Strategia rozwoju 43789
Zabytki 7
Program Opieki Nad Zabytkami 23818
Petycje 15599
Ponowne wykorzystanie 2640
Ochrona danych osobowych 7372

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 30999
O biuletynie 27349
Kontakt 39883
Kanały RSS 12897
« powrót do poprzedniej strony